De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Gemeentelijke Administratieve Sanctie

Gemeentelijke administratieve sancties (afgekort: GAS) zijn sancties, meestal boetes, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op haar reglementen of verordeningen opgesteld in het kader van bepaalde kleine vormen van overlast of voor het in gevaar brengen van de openbare veiligheid, rust en gezondheid. Het betreft een vorm van bestuurlijke handhaving i.p.v. strafrechtelijke handhaving.

Voorbeelden van inbreuken die via GAS kunnen gesanctioneerd worden zijn: sluikstorten, geluidsoverlast, verloedering van het openbaar domein, vernielingen van zaken, wildplassen, …

Sommige inbreuken op stilstaan en parkeren opgenomen in de Wegcode kunnen ook via een GAS-procedure beboet worden.

De gemeentelijke reglementen of verordeningen kunnen steeds worden geraadpleegd op de website van de gemeente.

Soorten GAS

GAS 1-dossiers slaan op de GAS-inbreuken die enkel administratief kunnen worden afgehandeld door de sanctionerend ambtenaar (voorbeelden: zwerfvuil, wildplassen, hondenpoep, ...).

GAS 2- en GAS 3-dossiers betreffen de zogenaamde "gemengde inbreuken", die in principe ook strafrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd, maar waarover met het parket afspraken zijn gemaakt, in de vorm van een protocolakkoord in functie van de administratieve afhandeling door de sanctionerend ambtenaar (voorbeelden: vernieling van andermans roerende of onroerende eigendommen, slagen en verwondingen, ...).

GAS 4-dossiers slaan op de gemengde verkeers- en parkeergerelateerde inbreuken waarvan de behandeling ook kan overgedragen worden aan de sanctionerend ambtenaar (voorbeelden: stilstaan of parkeren op het voetpad of fietspad, hinderlijk of gevaarlijk parkeren, parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zonder de officiële kaart, ...).


Contactgegevens

Provinciaal Sanctionerend Ambtenaar
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 23 81 96
E-mail: gas@limburg.be 

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: