De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Kind knuffelt wereldbol - foto: Robin Reynders

Limburg gaat klimaatneutraal

In 2008 verbaasde Limburg de wereld door een wel erg ambitieuze doelstelling te lanceren: Limburg gaat klimaatneutraal tegen 2020. Het bleef niet bij een politiek "statement". Een wetenschappelijke klimaatstudie (2010-2011) bracht de uitstoot en opname van broeikasgassen in Limburg in kaart, werkte enkele toekomstscenario's uit en formuleerde aanbevelingen voor de lokale besturen. Met deze wetenschappelijke bagage op zak, ging op 20 mei 2011 de campagne "Limburg gaat klimaatneutraal" van start.

Limburg klimaatneutraal maken, is slechts mogelijk als een meerderheid van de Limburgers, de bedrijven en de gemeenten doordrongen zijn van de noodzaak van een energie- en gedragsomwenteling. Het stippelde een viersporenbeleid uit met het Limburgse Klimaatparlement als verbindend element.

Voor de opmaak van de klimaatstudie en de communicatiecampagne "Limburg gaat klimaatneutraal" kon de provincie rekenen op de financiële steun van stichting Limburg Sterk Merk (LSM).

Limburgs Klimaatparlement

Het Limburgse Klimaatparlement komt één tot twee keer per jaar samen, bekijkt de stand van zaken van de klimaatambitie en formuleert en stuurt aanbevelingen bij waar nodig. De leden vertegenwoordigen een staalkaart van Limburg. Via hun eigen werking en/of die van hun leden, kunnen ze een verschil maken op het vlak van klimaatneutraliteit. Concreet gaat het over:

  • Limburgse ETS-bedrijven (EU Emission Trading System)
  • bedrijfsgroeperingen
  • vakbonden
  • overheidsbedrijven
  • kennisinstellingen
  • middenveldorganisaties
  • adviesraden.

Viersporenbeleid

De klimaatproblemen moeten bottom-up aangepakt worden. Limburg moet werk maken van oplossingen op regionaal en lokaal niveau. Het provinciebestuur organiseert hiervoor zijn klimaatbeleid op vier sporen: de Limburgse bedrijven, de 44 Limburgse gemeenten, alle 850.000 Limburgers, de provinciale voorbeeldfunctie.

De toekomst

De klimaatstudie bewijst dat klimaatneutraal zijn tegen 2020 technisch mogelijk is. Maar Limburg kijkt met een open vizier naar de toekomst. Tegen 2020 realiseert het een vermindering van de uitstoot van 50 % met een selectie van maatregelen uit het 2020-scenario, op basis van de nu beschikbare technieken. De tussentijdse resultaten die Limburg kan voorleggen op het vlak van zonne-energie, isolatie en windenergie zijn meer dan bemoedigend. Bovendien staan grote industriële projecten op stapel die voor veel CO2-winst kunnen zorgen.

Tegen 2050 wil Limburg uitgroeien tot een zelfvoorzienende, klimaatneutrale, duurzame, gezonde en welvarende provincie. Klimaatneutraliteit is niet enkel een noodzaak om de overstap te maken naar een echt duurzame maatschappij. Het is ook het businessmodel van de 21ste eeuw.

Hoe Limburg zijn klimaatambitie aanpakt, kun je nalezen in de publicatie "Hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Aanpak van het Limburgse klimaatbeleid".

Contactgegevens dienst

Dienst Milieu en Natuur - Planning en Beleid, Afdeling Milieu en Natuur, Directie Ruimte
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 38
e-mail minaplanning@limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Limburg gaat klimaatneutraal
Stilte laat van zich horen!
Gezond tHuis

Nieuws

woensdag, 16 april 2014, 08.40 u.
biodiversiteitsproject: atelier planten en rooien
Met het "reglement betreffende de subsidiëring van projecten inzake het behoud van de biodiversiteit" steunt de provincie acties van verenigingen, die het behoud van de Limburgse biodiversiteit als doel...
dinsdag, 04 maart 2014
Provinciaal domein van Rullingen
Recent heeft de provincie Limburg beslist het provinciaal kasteeldomein van Rullingen in het hartje van het Limburgse Haspengouw te verkopen. Gedeputeerde Philtjens: “Het kasteeldomein van...