De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Cover nieuwe klimaatpublicatie van de provincie Limburg

Limburg gaat klimaatneutraal

Limburg gaat klimaatneutraal

Met de slagzin "Limburg klimaatneutraal tegen 2020!" werd in 2008 aan de boom geschud. Iedereen moest wakker worden en zich aangesproken voelen om nù iets te doen en niet binnen 20-30-50 jaar. Zoals iedereen ziet aankomen, zal Limburg niet klimaatneutraal zijn in 2020. Het niet-behalen van deze vooropgestelde ambitie heeft verschillende redenen, maar betekent zeker niet dat inspanningen tevergeefs zijn en dat er geen zinvolle en relevante dingen gebeuren die ons al een flink eind op weg helpen. Om dat duidelijk te maken publiceert de provincie Limburg “Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie”, een boekje dat kritisch kijkt naar het eigen beleid, maar vooral een stem geeft aan inspirerende mensen en projecten.

Dat Limburg haar oorspronkelijk klimaatambitie niet zal halen, heeft deels te maken met de impact van externe factoren op economie, energie, mobiliteit en zo meer. Maar ook interne factoren als twijfel, verdeeldheid en defensief gedrag spelen mee. In tijden van instabiliteit en onzekerheid wordt zelden gekozen voor vernieuwing en langetermijnvoordelen. Dat terwijl er net nood is aan visie, durf en daadkracht.

Kritisch

Om zichtbaar te maken dat die drie elementen binnen Limburg volop leven, besloot de provincie om de publicatie “Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie” te maken. Twaalf waardevolle initiatieven komen aan bod in woord en beeld. In tegenstelling tot heel wat overheidspapier kijkt dit boekje ook kritisch naar het eigen beleid. Tekortkomingen worden niet geschuwd en thema’s als koolmijngaswinning en het Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK) worden tegen het licht gehouden. Daarnaast krijgen twaalf ijzersterke initiatieven – groot en klein – een plaats in de nieuwe publicatie. Zij bewijzen elk op hun manier dat Limburg klimaatneutraal leeft en wèrkt. Zo kan het ook voor jou werken!

Mijlpaal

Hoewel "Limburg klimaatneutraal in 2020" niet haalbaar zal zijn, blijft het een uitermate belangrijke mijlpaal. Tegen 2020 kan de gezamenlijke uitstoot mits krachtige investeringen en aangepast gedrag met meer dan 30 % teruggeschroefd worden. Dit is geen hypothetisch cijfer, maar een wetenschappelijk onderbouwde inschatting die uitgaat van een realistische technische en maatschappelijke haalbaarheid. Uitgangspunt blijft dat het streven naar klimaatneutraliteit onze provincie op termijn meer welvaart en welzijn kan opleveren dan gelijk welk sectoraal relanceplan.

Nieuwsgierig?

“Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie” is gratis beschikbaar. De gedrukte oplage is vanzelfsprekend beperkt.

Bekijk of download de publicatie "Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie".

Limburgs Klimaatparlement

Het Limburgs Klimaatparlement, dat bestaat uit de sociale partners, het middenveld, de hogescholen en de grootste bedrijven van Limburg, kreeg op dinsdag 23 september 2014 de primeur, aangevuld met verhalen van sprekers die met beide voeten in de nieuwe klimaatvriendelijke, sociaalvriendelijke en een lokale welvaartseconomie staan.

De presentaties van het klimaatparlement van 23 september kun je hier bekijken.

Viersporenbeleid

De klimaatproblemen moeten bottom-up aangepakt worden. Limburg moet werk maken van oplossingen op regionaal en lokaal niveau. Het provinciebestuur organiseert hiervoor zijn klimaatbeleid op vier sporen: de Limburgse bedrijven, de 44 Limburgse gemeenten, alle 850.000 Limburgers, de provinciale voorbeeldfunctie.

Nascholingen MOS duurzame scholen straffe scholen
MOS duurzame scholen straffe scholen
Limburg gaat klimaatneutraal

Nieuws

woensdag, 25 maart 2015
Milieu & Natuur - jg 17 nummer 1 - Beste wensen voor 2015 - Groot en klein nieuws!
De lente-editie van het driemaandelijks tijdschrift over het provinciaal Milieu- en Natuurbeleid is verschenen, met heel wat nieuws over de campagne "Limburg wild van bijen": interview met...
vrijdag, 13 maart 2015
deelnemers kijken en luisteren naar presentatie over wilde bijen op 10 maart 2015
Op 10 maart ging de vorming rond wilde bijen van start, georganiseerd door de provincie Limburg in samenwerking met Natuurpunt Educatie. Drie theorielessen en twee excursies leiden de deelnemers...