De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Cover nieuwe klimaatpublicatie van de provincie Limburg

Limburg gaat klimaatneutraal

In 2008 lanceerde Limburg de erg ambitieuze doelstelling om klimaatneutraal te worden tegen 2020. Het bleef niet bij een politieke uitspraak. Een wetenschappelijke klimaatstudie (2010-2011) bracht de uitstoot en opname van broeikasgassen in Limburg in kaart, werkte enkele toekomstscenario's uit en formuleerde aanbevelingen voor de lokale besturen. Met deze wetenschappelijke bagage op zak, ging op 20 mei 2011 de campagne "Limburg gaat klimaatneutraal" van start.

Nu, enkele jaren verder, is het goed om even stil te staan bij wat er gerealiseerd is en na te denken over hoe het verder moet.
Om dat duidelijk te maken, werkt de provincie Limburg aan “Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie”, een boekje dat kritisch kijkt naar het eigen beleid maar vooral een stem geeft aan inspirerende mensen en projecten. De lancering van deze publicatie is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, voorzien voor einde september.

Limburgs Klimaatparlement

Het Limburgse Klimaatparlement komt één tot twee keer per jaar samen, bekijkt de stand van zaken van de klimaatambitie en formuleert en stuurt aanbevelingen bij waar nodig. De leden vertegenwoordigen een staalkaart van Limburg. Via hun eigen werking en/of die van hun leden, kunnen ze een verschil maken op het vlak van klimaatneutraliteit. Concreet gaat het over:

  • Limburgse ETS-bedrijven (EU Emission Trading System)
  • bedrijfsgroeperingen
  • vakbonden
  • overheidsbedrijven
  • kennisinstellingen
  • middenveldorganisaties
  • adviesraden.

Viersporenbeleid

De klimaatproblemen moeten bottom-up aangepakt worden. Limburg moet werk maken van oplossingen op regionaal en lokaal niveau. Het provinciebestuur organiseert hiervoor zijn klimaatbeleid op vier sporen: de Limburgse bedrijven, de 44 Limburgse gemeenten, alle 850.000 Limburgers, de provinciale voorbeeldfunctie.

Nascholingen MOS duurzame scholen straffe scholen
MOS duurzame scholen straffe scholen
Limburg gaat klimaatneutraal

Nieuws

dinsdag, 19 augustus 2014
Centrum Duurzaam Groen organiseert in het najaar heel wat vormingen en infosessies. Hieronder kun je een overzicht terugvinden. Alle informatie en inschrijfmodaliteiten zijn terug te vinden op...
vrijdag, 01 augustus 2014
De deputatie heeft de milieuvergunning goedgekeurd voor economische vliegactiviteiten op de voormalige militaire basis in Brustem. De vergunning wordt afgeleverd voor 4 jaar. Het advies van de...