De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

De administratie

De provinciale administratie doet voor de provincie wat de ambtenaren van de gemeentelijke, Vlaamse of federale overheid voor de gemeente, Vlaanderen of België doen.

Zonder zijn administratie zou het provinciebestuur machteloos zijn. De administratie zorgt er immers voor dat het beleid van de provincieraad vorm krijgt en dat de besluiten van de deputatie in de praktijk worden uitgevoerd.

Momenteel telt het ambtenarenkorps 1.150 personeelsleden, waarvan ruim de helft werkzaam zijn in het Provinciehuis. Daarnaast zijn nog eens ruim 1.500 personeelsleden actief in de instellingen van het provinciaal onderwijs.

Organisatiestructuur provincie Limburg

ProvincieraadDeputatieGouverneurDiensten Gouverneur - Federale Taken Diensten Gouverneur - Agentschap voor Binnenlands Bestuur/Afdeling Limburg Diensten Gouverneur - Hulpverlening en Noodplanning Diensten Gouverneur - Dienst Politie, (Verkeers-)Veiligheid en Openbare OrdeDiensten Gouverneur - JachtDiensten Gouverneur - Provinciaal VeiligheidscomitéProvinciegriffierProvinciegriffier - Kabinet ProvinciegriffierProvinciegriffier - GriffieStafdienst Informatie en CommunicatieStafdienst Studies en ProjectenDirectie MensDirectie Mens - Afdeling DiversiteitDirectie Mens - Afdeling Levenskwaliteit en ZorgDirectie Mens - Afdeling Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-Zuid Directie RuimteAfdeling Cultuur Directie Ruimte - Afdeling Economie en Internationale SamenwerkingDirectie Ruimte - Afdeling InfrastructuurDirectie Ruimte - Afdeling Ruimtelijke OrdeningDirectie Ruimte - Afdeling Milieu en Natuur Directie FinanciënDirectie Financiën - Afdeling FinanciënDirectie HRMDirectie HRM - Afdeling PersoneelsdienstDirectie HRM - Afdeling LoopbaanbegeleidingDirectie HRM - Sociale DienstDirectie Facilitair BeheerDirectie Facilitair Beheer - Afdeling Hospitality DienstenDirectie Facilitair Beheer - Afdeling Gebouwen/Real EstateDirectie Facilitair Beheer - Afdeling ICTDirectie Facilitair Beheer - Centrale AankoopdienstOnthaalbureau InburgeringLimburgs Gezondheidsoverleg vzwSamenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg (SPIL) vzwVlabus - Limburg vzwLimburgs Huis voor de Sport vzwLimburgse Kankersamenwerking (LIKAS) vzwSimiles Inloophuis Limburgiva Onderwijsiva BasisonderwijsProvinciale Kleuterschool Sint-Martens-VoerenProvinciale Basisschool Voereniva Secundair Onderwijs - Volledig LeerplanProvinciale Middenschool HasseltProvinciale Handelsschool HasseltProvinciale Secundaire School Hasselt - KunsthumanioraProvinciale Secundaire School Hasselt - Verpleegkunde (PIHV)Provinciale Middenschool DiepenbeekProvinciale Secundaire School DiepenbeekProvinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs TongerenProvinciale Secundaire School VoerenProvinciale Technische School MaasmechelenProvinciaal Instituut LommelProvinciaal Instituut Lommel - IONProvinciale Secundaire School BilzenProvinciale Centra voor Volwassenenonderwijs (PCVO)PCVO - Moderne Talen HasseltPCVO - Handel HasseltPCVO - MaaslandPCVO - Talen-Informatica VoerenScholengemeenschap van het Provinciaal Stedelijk Onderwijs Limburg (SG PSOL)cvo Limburgse Lerarenopleiding (cvo LIMLO)Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)iva PLOTRegionaal Technologisch Centrum vzw (RTC)Limburgs Overleg Onderwijs en Arbeid (LOOA)Consortia VolwassenenonderwijsProvinciale Commissie Buitenschoolse Opvang vzw (PCBO)Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)Vlaamse Overheid Dienst StudietoelagenProvinciale Commissie Studiebeurzenstichting LimburgHuis van het NederlandsProvinciaal Centrum voor Cultureel ErfgoedZ33Provinciaal Domein DommelhofProvinciaal Steunpunt Limburgse BibliothekenMijnerfgoediva BeeldenprojectMonumentenwacht vzwProvinciaal Gallo-Romeins MuseumCultuurplatformProvinciale Bibliotheek LimburgLimgrond.beGrindcelProvinciaal Natuurcentrumcvba Coöperatieve van de Limburgse BosgroepenProvinciedomein NieuwenhovenProvinciedomein RullingenProvinciedomein HagevenToerisme Limburg vzwPOM LimburgProvinciedomein Bokrijkpcfruit vzwHet Domein Bokrijk vzwLSMVMEAudiovisuele Studio

Budget
Belastingen
Functiebeschrijvingen lopende provinciale vacatures

Nieuws

donderdag, 23 november 2017
Accomodatie Bisdom
Provincie Limburg en het bisdom Hasselt zijn tot een akkoord gekomen over de optimalisatie van de twee locaties van het bisdom in de stad naar één centrale locatie. De provincie Limburg, die eigenaar...
maandag, 13 november 2017
Limburg Lezingen - Björn Soenens
Limburg lezingen nodigt op 19 december Björn Soenens uit.  In zijn lezing "De grote kloof. Over de twee Amerika’s" schetst hij het beeld van een verdeelde natie. Hoe twee...
donderdag, 09 november 2017
Novemberzittingen provincieraad 2017 - Een Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Inge Moors
Op 9 november 2017 sloot gedeputeerde Inge Moors de toelichtingen van het beleid 2018 van de Limburgse deputatie af. Als bevoegde gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening, Landbouw, Plattelandsbeleid,...