De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Oppompverbod in Limburg

vrijdag, 27 juli 2018

De buitengewone droogte en hoge temperaturen blijven aanhouden, momenteel is er nog geen verbetering op komst. Deze uitzonderlijke situatie vergt uitzonderlijke acties. Samen met experten houd ik continue de vinger aan de pols en evalueer de situatie van dag tot dag. Ik maak regelmatig een afweging welke maatregelen behouden blijven en bekijk of er extra bepalingen aan de orde zijn.

Verspilverbod blijft behouden

De voorbije dagen heb ik reeds maatregelen ingevoerd zodat de huidige waterreserves behouden worden en zo efficiënt mogelijk ingezet worden. De hoge temperaturen leiden tot een stijging in het waterverbruik. Het verspilverbod van leidingwater en beperkt verspilverbod van regen- en grondwater blijft dan ook behouden. Hiermee wil ik verkrijgen dat het aanbod van drinkwater ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Oppompverbod onbevaarbare waterlopen

De aanhoudende droogte heeft jammer genoeg ook een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan.

Dit brengt zowel gezondheidsrisico’s als ecologische effecten met zich mee. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan grootschalige vissterfte, ongedierteplaag, ... In dit opzicht kondig ik volgende bijkomende maatregel af: verbod om water te capteren (op te pompen) uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Voor de bevaarbare waterlopen volg ik de situatie op de voet op om, indien nodig, later het oppompverbod uit te breiden.

Uiteraard ben ik ook bezorgd over de economische effecten die de huidige maatregelen mogelijk hebben.

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen: capteren (oppompen) uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg. Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan dat voor een aantal toepassingen gebruikt kan worden.

Meer info:

Algemene oproep tot zuinigheid

Ik reken op ieders begrip en medewerking in deze buitengewone situatie. Deze omstandigheden vereisen krachtige maatregelen waarbij ik ieders belangen en noden afweeg.

Ik roep elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur op om een inspanning te leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en we de bedeling van drinkwater kunnen blijven garanderen.

Michel Carlier
gouverneur wd.

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....